Date statistice 2017                                                                  Date statistice 2018

Nr. pacienti intrati                              846                                     Nr. pacienti intrati                            867

Nr. pacienti externati                         848                                     Nr. pacienti externati                        878

Nr. consultatii ambulator                 275                                      Nr. consultatii ambulator                286

 Nr. ecografii                                       413                                       Nr. ecografii                                       579

 Nr. radiografii                                   807                                       Nr. radiografii                                   667

 Nr. investigatii de laborator          3644                                     Nr. investigatii de laborator          3946