........

 

      08.08.2019      

                                                     Spitalul de Boli Cronice Calinesti va invita sa participati la Achizitie: servicii farmaceutice 
                                                     Tip anunt: Achizitie directa
                                                     Tip contract:furnizare  de servicii de farmacie care trebuie sa cuprinda:

        - aprovizionarea cu medicamente psihotrope si stupefiante in structura si volumul pe baza comenziilor transmise de Spitalul de Boli Cronice , cu respectarea specificatiilor minime    obligatorii solicitate pentru fiecare produs in parte, precum si a prevederilor din prezentul caietului de sarcini acestea urmănd a fi transmise farmaciei  externe  prima data odata cu incheierea contractului si in situatii de urgenta cu minim 5 zile inainte de apartiei urgentei.

        - servicii de gestionare a  stocului de medicamente al unităţii sanitar.

 


                                                                                   Anunt de publicitate                                                                      Caiet de sarcini     

      07.08.2019      

                                                     Spitalul de Boli Cronice Calinesti va invita sa participati la achizitia de:
                                                        “Furnizare de echipamente de protectie pentru personalul medical 


                                                                                   Anunt de publicitate                                                                      Caiet de sarcini     

 

       15.07.2019      

                                                     Spitalul de Boli Cronice Calinesti va invita sa participati la achizitia de:
                                                “Servicii  de catering pregatire , preparare si livrare hrana pentru pacienti”

Procedura simplificata Proprie – Anunt de Publicitate SICAP : Numar anunt: ADV1092310  Tip contract: Servicii  Tip anunt: Anexa 2;  Data publicare: 15.07.2019 17:13  Data limita depunere oferta: 24.07.2019 10:45  Data crearii: 15.07.2019 17:12; Cod si denumire CPV: 55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societati sau institutii; Valoare fara TVA : 71.689,60lei.

                                                   Anunt de publicitate                                                  Caiet de sarcini                                             Formulare utile pt. ofertanti

 

       10.07.2019

                                                SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                                                    SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI  sistem retea informatica cu implementare intranet:

                                                                Caiet de sarcini     

 

       01.07.2019

                                                SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                         SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI  de  Servicii  generale de consultanta in management, prestatie economist grad IA in cadrul
                          Biroului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale cu o prestatie zilnica la sediul autoritatii contractante de 8 ore, 
                    in medie 176h/luna, pentru o perioada maxim de 6 luni pina la data 31 decembrie 2019,  sau pina la ocuparea postului prin concurs:

        

                                                             Anunt de publicitate                                                                  Caiet de sarcini                                                   Documente in sprijinul ofertantilor

                                                                                                                                                                                                                                   Formular oferta financiara                                  pdf    docx

                                                                                                                                                                                                                                   F1 Declaratie art 58  60 din Legea 982016      pdf    docx

                                                                                                                                                                                                                                   F2 Declaratie art 164 din Legea 982016           pdf    docx

                                                                                                                                                                                                                                   F3 Declar art 165 167 leg 98 2016                       pdf    docx

 

       20.06.2019

                                                SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                             SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE achizitie directa instalare sistem de avertizare/ alarmare grupuri sanitare:

        

                                                             Anunt de publicitate                                                                  Caiet de sarcini                                                                     Anunt SICAP

 

       21.05.2019

                                               SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                                                        SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICI SPECIALISTI:
 

LOT 1 – servicii medicale - un medic primar medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat .                                                                                                                                   

LOT 2 – servicii medicale - un medic specialist medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat .  

 

                                      Anunt de participare simplificat                                                                  Caiet de sarcini                                                                     Formulare

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Spitalul de Boli Cronice va invita sa participati la atribuirea, prin procedura proprie
                                        simplificata a contractului de achizitie publica de servicii medici specialisti: 

 

LOT 1 – servicii medicale - medic specialist medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat.

LOT 2 – servicii medicale - medic primar medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat.

Cod CPV: 85121200-5 – Servicii prestate de medici specialisti . 

                                                         Anunt de participare                                      Caiet de sarcini Servicii medicale                                               Formulare (RAR)

 

 

Contracte achizitii publice cu valoare peste 5000 EURO

Program anual achizitii publice 2017

Program anual achizitii publice 2018

Actualizare PAAP

Program anual achizitii publice 2019

Program anual achizitii publice 2019 - varianta 2

Anexe PAAP 2019

1 2 3,4, 5 6 7 8 9 10 Procedura S 13 15 16 17 18 20 22 23

FORMULARE TIP

Procedura de achizitie servicii medicale

  1. Anunt de participare
  2. Caiet de sarcini
  3. Formulare

SEAP