........

06.04.2020   ANUNT DE PUBLICITATE

                             Caiet de sarcini

05.03.2020   Programul anual al achizitiilor publice 2020

04.03.2020 (anunt 1 din 2)

.

Caiet de sarcini   ,,Servicii medicale prestate de asistent medical generalist“

04.03.2020 (anunt 2 din 2)

.

Caiet de sarcini ,,Servicii infirmier -ingrijiri paliative"

 

20.02.2020    Spitalul de Boli Cronice Calinesti  intentioneaza sa achizitioneze  in regim de urgenta

                                     “Servicii medicale prestate de medic specialist epidemiologie “                                                                                                               

Anunt achizitie

Caiet de sarcini 

 

06.12.2019                            Achizitie Procedura simplificata proprie  pentru  :

                                       Achizitia de servicii de analize medicale de laborator

Anunt Achizitie servicii de analize medicale de laborator

Caiet de sarcini

   FORMULARE:

  1. F1 Declaratie art 58  60 din Legea 982016 
  2. F2 Declaratie art 164 din Legea 982016
  3. F3 Declar art 165 167 leg 98 2016
  4. Oferta Financiara
  5. Oferta Tehnica  

 

23.10.2019               Achizitie Procedura simplificata proprie pentru:

               “SERVICII MEDICALE PRESTATE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST“
                                                                                                       

1. Publicare SICAP Nr. anunt  ADV1112103 / 23.10.2019

2. Anunt publicitate

3. Caiet de sarcini

4. Acte aditionale

 

16.09.2019

                                                                                                            ANUNT DE PUBLICITATE nr. 3606 din 09.09.2019

                                                                                                                                      “ Furnizare paturi spital ”

1.      Publicare in SICAP  Numar anunt: ADV 1102886 /16.09.2019                 https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100160332

2.       Tip contract:    Furnizare produse pat cu saltea inclusa cu 3 mecanisme – 5 bucati - asa cum sunt descrise in Caietul de Sarcini nr. 3600/09.09.2019 -  atasat

3.      Cod CPV : 33192100-3 paturi medicale       

4.       Valoarea Maxima estimata cu TVA : 13.092lei fara TVA , 15.580lei cu TVA.                                                                                                                             

5.   Procedura achizitie : Achizitie directa ; criteriul de selectie pretul cel mai scazut; dupa comunicarea ofertantului declarant castigator atribuirea se va face online system SICAP.                        

 6. Data   limita   pentru   transmiterea   ofertelor: 19 septembrie 2019,ora 14 , prin e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com,sau letric pe adresa mentionata la punctul 1. –  Dupa comunicarea ofertantului declarant castigator atribuirea se va face online system SICAP.

Persoana de contact:  Asistenta sef Tita Loredana Tel. :  0749261329 , Ec. Achizitii Huzui Paraschiva Tel. : 0744437893.

Documente atasate:                                                                           ANUNT                                         CAIET DE SARCINI

 

16.09.2019

                                                                                                     ANUNT DE PUBLICITATE nr. 3734 din 16.09.2019

                                                      “Reparatii curente compartiment de ingrijiri paliative „ in Spitalul de Boli Cronice Calinesti”

 

1.       Publicare in SICAP  Numar anunt: ADV 1102806 /16.09.2019                (https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/1001601950 )

2.      Tip contract:    Lucrari asa cum sunt descrise in Caietul de Sarcini nr. 3502/05.09.2019 -antemasuratori -  atasat

3.      Cod CPV : 45453100-7 reparatii curente     

4.      Valoarea Maxima estimata cu TVA : 14.273,63lei fara TVA , 16.985,62lei cu TVA.                                                                                                                                  

5.     Procedura achizitie : Achizitie directa ; criteriul de selectie pretul cel mai scazut; dupa comunicarea ofertantului declarant castigator atribuirea se va face online system SICAP.                         

6. Durata contractului :   incepind cu data semnarii   pina la data incherii si receptiei lucrarii  dar nu mai tirziu de 30 zile calendaristice inclusiv perioada de mici remedieri si retusuri.                       

    6.1.  Durata de executie a lucrarilor este de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului :                                                                                                                                                                                 

      6.1.1. Termenul de garantie al lucrarilor efectuate este de 12 luni;                                                                                                                                                                 

      6.1.2.  Durata de executie a lucrarilor 30 zile calendaristice de la semnarea contractului ;                                                                             

      6.1.3. Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de 2%  din valoarea fara TVA a contractului  pentru lucrarile prestate .                                                                                                                                                                   

Virament bancar si in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante,  integral  prin virament  in cont deschis la Trezoreria Topoloveni         

IBAN :  RO77TREZ0515006XXX001136 ,in termen de 5 zile de la semnarea contractului ; in caz de neconstituire se va considera contractul ca si neincheiat.

Garantia va fi valabila pentru toata perioada de derulare a contractului si a termenului de garantie a lucrarilor 12 luni si va fi eliberata in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

7.  Data   limita   pentru   transmiterea   ofertelor: 18 septembrie 2019,ora 10 , prin e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com,sau letric pe adresa mentionata la punctul 1. –  Dupa comunicarea ofertantului declarant castigator atribuirea se va face online system SICAP.

Persoane de contact: compartiment administrativ  Ec. Dinu Elena  Tel. :  0727109384 , Ec. Achizitii Huzui Paraschiva Tel. : 0744437893. 

Documente atasate:                                                                                                                      CAIET  de SARCINI

 

    08.08.2019      

                                                     Spitalul de Boli Cronice Calinesti va invita sa participati la Achizitie: servicii farmaceutice 
                                                     Tip anunt: Achizitie directa
                                                     Tip contract:furnizare  de servicii de farmacie care trebuie sa cuprinda:

        - aprovizionarea cu medicamente psihotrope si stupefiante in structura si volumul pe baza comenziilor transmise de Spitalul de Boli Cronice , cu respectarea specificatiilor minime    obligatorii solicitate pentru fiecare produs in parte, precum si a prevederilor din prezentul caietului de sarcini acestea urmănd a fi transmise farmaciei  externe  prima data odata cu incheierea contractului si in situatii de urgenta cu minim 5 zile inainte de apartiei urgentei.

        - servicii de gestionare a  stocului de medicamente al unităţii sanitar.

 


Documente atasate:                                                    Anunt de publicitate                                                                      Caiet de sarcini     

      07.08.2019      

                                                     Spitalul de Boli Cronice Calinesti va invita sa participati la achizitia de:
                                                        “Furnizare de echipamente de protectie pentru personalul medical 


Documente atasate:                                                    Anunt de publicitate                                                                      Caiet de sarcini     

 

       15.07.2019      

                                                     Spitalul de Boli Cronice Calinesti va invita sa participati la achizitia de:
                                                “Servicii  de catering pregatire , preparare si livrare hrana pentru pacienti”

Procedura simplificata Proprie – Anunt de Publicitate SICAP : Numar anunt: ADV1092310  Tip contract: Servicii  Tip anunt: Anexa 2;  Data publicare: 15.07.2019 17:13  Data limita depunere oferta: 24.07.2019 10:45  Data crearii: 15.07.2019 17:12; Cod si denumire CPV: 55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societati sau institutii; Valoare fara TVA : 71.689,60lei.

Documente atasate:                  Anunt de publicitate                                                  Caiet de sarcini                                             Formulare utile pt. ofertanti

 

       10.07.2019

                                                SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                                                    SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI  sistem retea informatica cu implementare intranet:

Documente atasate:                            Caiet de sarcini     

 

       01.07.2019

                                                SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                         SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI  de  Servicii  generale de consultanta in management, prestatie economist grad IA in cadrul
                          Biroului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale cu o prestatie zilnica la sediul autoritatii contractante de 8 ore, 
                    in medie 176h/luna, pentru o perioada maxim de 6 luni pina la data 31 decembrie 2019,  sau pina la ocuparea postului prin concurs:

        

Documente atasate:                    Anunt de publicitate                                                     Caiet de sarcini                                                   Documente in sprijinul ofertantilor

                                                                                                                                                                                                                                   Formular oferta financiara                                  pdf    docx

                                                                                                                                                                                                                                   F1 Declaratie art 58  60 din Legea 982016      pdf    docx

                                                                                                                                                                                                                                   F2 Declaratie art 164 din Legea 982016           pdf    docx

                                                                                                                                                                                                                                   F3 Declar art 165 167 leg 98 2016                       pdf    docx

 

       20.06.2019

                                                SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                             SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE achizitie directa instalare sistem de avertizare/ alarmare grupuri sanitare:

        

Documente atasate:                         Anunt de publicitate                                                                  Caiet de sarcini                                                                     Anunt SICAP

 

       21.05.2019

                                               SPITALUL DE BOLI CRONICE VA INVITA SA PARTICIPATI LA ATRIBUIREA, PRIN PROCEDURA PROPRIE 
                                                        SIMPLIFICATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICI SPECIALISTI:
 

LOT 1 – servicii medicale - un medic primar medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat .                                                                                                                                   

LOT 2 – servicii medicale - un medic specialist medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat .  

 

Documente atasate:     Anunt de participare simplificat                                                                  Caiet de sarcini                                                                     Formulare

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Spitalul de Boli Cronice va invita sa participati la atribuirea, prin procedura proprie
                                        simplificata a contractului de achizitie publica de servicii medici specialisti: 

 

LOT 1 – servicii medicale - medic specialist medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat.

LOT 2 – servicii medicale - medic primar medicina interna prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat.

Cod CPV: 85121200-5 – Servicii prestate de medici specialisti . 

Documente atasate:                     Anunt de participare                                      Caiet de sarcini Servicii medicale                                               Formulare (RAR)

 

 

Contracte achizitii publice cu valoare peste 5000 EURO

Program anual achizitii publice 2017

Program anual achizitii publice 2018

Actualizare PAAP

Program anual achizitii publice 2019

Program anual achizitii publice 2019 - varianta 2

Anexe PAAP 2019

1 2 3,4, 5 6 7 8 9 10 Procedura S 13 15 16 17 18 20 22 23

FORMULARE TIP

Procedura de achizitie servicii medicale

  1. Anunt de participare
  2. Caiet de sarcini
  3. Formulare

SEAP