........

·Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Boli Cronice, Calinesti

· Regulamentul Intern al Spitalului Spitalului de Boli Cronice, Calinesti

· Codul de conduit etică

· Contractul colectiv de muncă

· Structura de personal din cadrul Spitalului de Spitalului de Boli Cronice, Calinesti

· Organigrama

· Ștatul de funcții

· Documente achiziții publice (P.A.A.P., caiete de sarcini, contracte de atribuire)

· Situații contabile / statistice / financiare / juridice / de personal

· Bilanțuri, balanțe contabile

· Surse financiare, bugetul de venituri și cheltuieli

· Planul de management

· Planul strategic

· Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri

· Proceduri operaționale / sistem

· Protocoale de lucru / de diagnostic și tratament

· Rapoarte de activitate și referate interne

· Formulare cereri / reclamații administrative, rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;

· Rapoarte externe către instituțiile superioare/de control

· Formulare, instrucțiuni

· Anunțuri

· Contracte (achiziții publice, individuale de muncă, prestări servicii, etc)

· Declarații de avere și declarații de interese

· Chestionare de satisfacție a angajaților / pacienților

· Documente  specifice departamentelor  și    documente  prevăzute  de legislația aplicabilă unităților sanitare