........         live chat

Internarea în Spitalul de Boli Cronice Călinesti se face în regim de spitalizare continuă, conform prevederilor cuprinse în protocoalele de diagnostic și tratament aplicabile în cadrul unității.

Internarea în spital se realizează:

De Luni până Vineri, intre orele 8°° - 15°°:

prin programare telefonică la numarul 0248545575, se cere legătura la cabinetul din ambulatoriu;

sau

  • prin programare de către medicul curant dupa consultaţia de specialitate din ambulatoriu.

 

Pentru programari online va rugam sa ne lasati datele dvs. si veti fi contactat de catre asistentul nostru in cel mai scurt timp posibil pentru stabilirea detaliilor.

 

                                                                                                                     x

 

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital     

Pentru a putea beneficia de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, in limitele plafonului contractat sunt necesare urmatoarele documente:

  • actul de identitate;
  • documente care atestă calitatea de asigurat: adeverinţă salariat / coasigurat, cupon de pensie - inclusiv decizie de handicap (daca este cazul);
  • bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist;
  • card de sanătate;
  • în cazul în care asiguratul este salariat va prezenta adeverinţa de salariat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimile 12 luni.

 

 

()