Furnizarea de servicii medicale, de cea mai bună calitate, care să vină în întâmpinarea dezideratului nostru principal 

„AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI”

având în vedere permanent

SATISFACŢIA și SIGURANȚA PACIENTULUI

 

Sănătatea este profesia și pasiunea noastră, iar misiunea noastră este de a răspunde nevoilor comunității, având ca suport cei mai buni specialiști.

Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace şi de calitate) astfel încât să se realizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienților care se adresează instituției noastre:

1.adaptarea serviciilor medicale la nevoile comunitatii deservite;

2. creşterea calităţii serviciilor medicale;

3. orientarea profilului serviciilor medicale către caracteristicile de morbiditate a pacienților ce se adreseaza unităţii sanitare;

4. primordialitatea criteriilor de performanță în activitatea unităţii sanitare;

5. optimizarea raportului cost / eficiență în administrarea Spitalului de Boli Cronice Călinești;

6. asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi echitate a comunitatii deservite;

7.  îmbunatăţirea continuă a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei si sigurantei  pacientului şi a personalului angajat.

 

Direcţiile strategice manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională, având ca obiective:

· modernizarea şi reabilitarea Spitalului de Boli Cronice Călinești;

·  dotarea cu aparatură medicală

· implementarea programelor de perfecţionare profesională continuă a personalului angajat.