Furnizarea de servicii medicale, de cea mai bună calitate, care să vină în întâmpinarea dezideratului nostru principal 

„AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI”

având în vedere permanent

SATISFACŢIA și SIGURANȚA PACIENTULUI

 

Sănătatea este profesia și pasiunea noastră, iar misiunea noastră este de a răspunde nevoilor comunității, având ca suport cei mai buni specialiști.

Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace şi de calitate) astfel încât să se realizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienților care se adresează instituției noastre:

1.adaptarea serviciilor medicale la nevoile comunitatii deservite;

2. creşterea calităţii serviciilor medicale;

3. orientarea profilului serviciilor medicale către caracteristicile de morbiditate a pacienților ce se adreseaza unităţii sanitare;

4. primordialitatea criteriilor de performanță în activitatea unităţii sanitare;

5. optimizarea raportului cost / eficiență în administrarea Spitalului de Boli Cronice Călinești;

6. asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi echitate a comunitatii deservite;

7.  îmbunatăţirea continuă a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei si sigurantei  pacientului şi a personalului angajat.

 

Direcţiile strategice manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională, având ca obiective:

· modernizarea şi reabilitarea Spitalului de Boli Cronice Călinești;

·  dotarea cu aparatură medicală

· implementarea programelor de perfecţionare profesională continuă a personalului angajat.

Spitalul de Boli Cronice Călinești urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite pacienților , cu respectarea drepturilor acestora

 

Ne-am propus să devenim un etalon al calității și siguranței actului medical. Credem în specialiștii nostrii ca fiind cei mai importanți parteneri și avem certitudinea că împreună vom reuși să promovăm un nou comportament, centrat pe pacient. Credem că medicii sunt cei mai importanţi parteneri ai noştrii, iar lucrând împreună vom putea creşte calitatea serviciilor medicale şi vom contribui la păstrarea sănătăţii pacienților.

Ne implicăm şi ne dorim să fim aproape de cei din comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea.

Vom contribui la facilitarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate și asigurarea siguranței pacientului.