........

 Legea 544         

Norme metodologice de aplicare a Legii 544


Formular-tip pentru solicitare informații de interes public   Descarca model

Modalități de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorității sau instituției publice, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informațiile de interes public.

 

Formularele aferente pentru reclamații administrative

Model – Reclamatie administrativa (1)

Model – Reclamatie administrativa (2)