.  .  .  .

 

CAMERA DE GARDA

Dotări
-    aparat de urgență complet – conform baremului aprobat;
-    glucometru, termometru, pulsoximetru;
-    rețea informatică și soft specializat (asigură evidența clară a pacienților pe întreg spitalul);
-    concentrator de oxigen;
    Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca cuprinde servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua si de zi si se acorda in situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.
    Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt urgentele medico-chirurgicale unde spitalul acorda serviciile medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile de urgenta nu se mai justifica. Pentru spitalizarea continua, la solicitarea pacientului se poate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile acordate nu mai reprezinta urgenta.


 Contact:     tel.          0248 / 545.575       
                   e-mail      spitalulcalinesti@yahoo.ro